Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Plzeň

Zkušenosti:
sluchové postižení

O škole

Gymnázium Františka Křižíka bylo založeno v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol po roce 1989, v roce 2013 byla škola rozšířena o základní školu. Škola poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání s velkým důrazem na jazyky. Moderním vyučováním (využití iPadů ve výuce, elektronické učebnice, zajímavé aplikace a programy) a pestrou výukou (exkurze, přednášky, školní projekty, volitelné semináře a nepovinné předměty) se snaží zvýšit zájem studentů o vzdělávání.Klima školy podporuje rozvoj osobností, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořivé a schopné prosadit se i v netypických životních situacích. Individuálním přístupem pomáhá škola jak dětem s handicapem, ale i talentovaným. Za dobu existence prošlo školou několik osob s omezením pohybu (např. dokumentarista Bohdan Bláhovec), školu úspěšně absolvovala také neslyšící studentka Ivana Votípková. Ve škole jsou 4 asistenti pedagoga, kteří pomáhají integraci žákům s lehčími formami autismu. Součástí školy je i základní škola – v současné době na ní studuje v první třídě neslyšící žák a několik žáků s aspergerovým syndromem. Škola pěstuje partnerský vztah mezi učiteli a žáky, stejně jako mezi učiteli a rodiči, tak aby žákům a učitelům bylo ve škole dobře.

Kontaktní informace

Sokolovská 1165/54

32300 Plzeň

Jan Hosnedl

jan.hosnedl@krizik.eu

http://www.krizik.eu

Příběhy ze školy1